Regulamin Konkursu "Zaproś Mikołaja na święta"

Regulamin Konkursu „Zaproś Mikołaja na Święta”

I. Organizator

1. Organizatorem Konkursu „Zaproś Mikołaja na Święta” („Konkurs”) jest NZ Rafał Kowalczyk z siedzibą w Ustanowie, ul. Środkowa 34, 05-540 Ustanów, NIP 5671321449 ("Sklep");

2. Konkurs organizowany jest przez Sklep w oparciu o niniejszy Regulamin. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Okres trwania Konkursu

Oferta trwa od 22.12.2017 do 02.01.2017r.

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich Klientów Sklepu, którzy w okresie od trwania Oferty polecą Stronę Sklepu www.CzerwonyKapturek.com.pl na swoim profilu Facebook poprzez użycie przycisku "Poleć" na profilu Sklepu znajdującej się pod linkiem https://www.facebook.com/CzerwonyKapturek.com.pl.Reima/?view_public_for=266460036708385 .

2. Klient staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik ”) w momencie polecenia Sklepu na swoim profilu w sposób publiczny, nieograniczony określoną grupą znajomych.

3. Z Konkursu wykluczone są osoby: a) będące pracownikami Organizatora oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym;

IV. Zasady Konkursu

1. W celu uzyskania prawa do nagrody, Uczestnik w trakcie trwania Konkursu powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) potwierdzić uczestnictwo w Konkursie poprzez polecenie publicznie Strony Sklepu www.CzerwonyKapturek.com.pl na swoim profilu Facebook poprzez użycie przycisku "Poleć" na podstronie Sklepu znajdującej się pod linkiem https://www.facebook.com/CzerwonyKapturek.com.pl.Reima/?view_public_for=266460036708385

b) być jedną z dwustu osób, które zyskają jak najwyższą liczbę polubień

 V. Nagrody

1. Pierwsze trzy osoby otrzymają Nagrodę rzeczową w postaci odzieży Reima wyspecyfikowanej modelami i rozmiarami pod linkiem https://czerwonykapturek.com.pl/search.php?text=&pricelimitmin=0&pricelimitmax=1911.70&serie_alt=15&sort=price&order=d ,którą wybiorą zgodnie z kolejnością zajętych miejsc w Konkursie.

2. Kolejne 197 osób otrzyma jednorazowy kod rabatowy w wysokości 25% do wykorzystania w sklepie internetowym www.CzerwonyKapturek.com.pl, 

VI. Zasady przyznawania nagród:

1. Organizator wyznaczy spośród swoich pracowników dwuosobową komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców i będzie czuwała nad prawidłowością przebiegu Konkursu. 2. Organizator powiadomi zwycięzców o przyznaniu nagród drogą mailową w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
3. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Sklep przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w formie pisemnej – przesłanej na adres NZ Rafał Kowalczyk ul. Środkowa 34, 05-540 Ustanów,

2. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Sklepu (www.czerwonykapturek.com.pl).

3. Sklep może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Sklep w informacji przekazywanej Klientowi: a) wyjaśni przyczynę opóźnienia; b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.

10. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi: a) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w piśmie; b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta; c) pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

2. Regulamin jest dostępny na stornie www.czerwonykapturek.com.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2017 r..

4. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w związku z udziałem w Konkursie i w celach związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych na wyłączny użytek Sklepu.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki Konkursu.

6. Konkurs może być przedłużony i powtarzany w przyszłości.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 242 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-26
Wszystko bardzo sprawnie :) Polecam.
2020-06-28
Дякую
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel